Get Adobe Flash player

klubmamuski banner

Kontakt dla mediów: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

  

REGULAMIN „ZABAWY Z KLUBEM MAMUŚKI” NA FACEBOOKU

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.

Zabawa internetowa jest organizowana pod nazwą „Zabawa z Klubem Mamuśki” i jest zwana dalej „Zabawą".

2.

Organizatorem Zabawy jest Stowarzyszenie Klub Mamuśki z siedzibą we Wrocławiu,
ul. Gersona 41/9, KRS: 0000446996, NIP: 898-22-02-671, Regon: 022070590 (dalej zwane: "Organizatorem").

3.

Zabawa prowadzona jest za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook, przy wykorzystaniu fanpage’a Klubu Mamuśki: https://www.facebook.com/klubmamuski

4.

Zabawa rozpoczyna się w dniu 07.11.2018 r. o godzinie 09:00:00 czasu polskiego i będzie trwać do dnia 09.11.2018 r. do godziny 19.59:59 czasu polskiego.

5.

Regulamin niniejszy określa zasady i warunki udziału w Zabawie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki osób biorących udział w Zabawie.

6.

Udział w Zabawie jest dobrowolny i nieodpłatny.

7.

Prawo do udziału w Zabawie przysługuje wyłącznie osobom spełniającym warunki uczestnictwa określone w Regulaminie (dalej „Uczestnicy”).

8.

Przez przystąpienie do Zabawy Uczestnik akceptuje w całości treść Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki udziału w Zabawie.

9.

Regulamin jest dostępny na stronie internetowej pod adresem http://www.klubmamuski.pl/index.php/biuro-prasowe


§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W ZABAWIE

1.

Uczestnikiem Zabawy („Uczestnik”) może być każda osoba, która ma zarejestrowane konto na portalu społecznościowym Facebook.

2.

Zadaniem Uczestników jest  wysłanie maila we wskazanym terminie zabawy z odpowiedzią na pytanie: który produkt od https://diversodesign.pl/ podoba im się najbardziej  i dlaczego.

Każdy Uczestnik może udzielić tylko jednej odpowiedzi.

4.

Nagrodzona zostanie 1 osoba, która wyśle jako wpiszą najbardziej kretywne uzasadnienie swojej decyzji wyboru danego produktu. Wyboru dokona 4-osobowa Komisja Konkursu złożona z Zarządu Klubu Mamuśki i przedstwiciela firmy diversodesign.pl

5.

Informacja o zwycięzcy zostanie podana na Facebooku https://www.facebook.com/klubmamuski
w dniu: 09.11.2018 r., a organizator powiadomi go również w wiadomości mailowej.

§ 3

NAGRODY

  1. Nagrodzona zostanie 1 osoba, która otrzyma od sponsora – diversodesign.pl- wskazaną w poście konkursowym bluzę https://diversodesign.pl/p/bluzaplaszczyk-z-uszami-brudny-roz?fbclid=IwAR33bIBlEaVrgQXEYZ3nvgAjr5Z_2ywuQtY1S7XE5WDvYohldv7eeA7i7gM wybranym przez siebie rozmiarze.
  2. Informację o zwycięzcach wraz ze wskazanymi przez nich adresami dostawy, Organizator przesyła do Sponsora.
  3. W przekazywaniu nagród Organizator nie uczestniczy i nie ponosi odpowiedzialności za jej przebieg.

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW ZABAWY

1.

Przystępując do Zabawy i akceptując niniejszy regulamin, Uczestnik akceptuje fakt, iż podane przez niego dane osobowe będą przetwarzane doraźnie przez Organizatora wyłącznie na potrzeby Zabawy (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych z dn. 25 maja 2018 r.)

2.

Dane osobowe Uczestników Zabawy będą przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 25 maja 2018 r. wyłącznie doraźnie w związku z Zabawą, po czym zostaną niezwłocznie, w całości i bezpowrotnie, usunięte.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie http://www.klubmamuski.pl/index.php/biuro-prasowe

2.

Właściciel portalu społecznościowego Facebook jest całkowicie zwolniony z odpowiedzialności za przebieg wyżej Zabawy pod nazwą: „Zabawa z Klubem Mamuśki”.

3.

Zabawa nie jest w żaden sposób sponsorowana, wspierana, administrowana oraz stowarzyszona
z portalem społecznościowym Facebook.

4.

W sprawach nie przewidzianych w Regulaminie, rozstrzyga Organizator w dobrej wierze, w oparciu
o obowiązujące przepisy prawa.

5.

Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Zabawy, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec,
w szczególności w przypadku siły wyższej
.