Get Adobe Flash player

klubmamuski banner

Kontakt dla mediów: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  

REGULAMIN „ZABAWY Z KLUBEM MAMUŚKI” NA FACEBOOKU

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.
Zabawa internetowa jest organizowana pod nazwą „Zabawa z Klubem Mamuśki” i jest zwana dalej „Zabawą".
2.
Organizatorem Zabawy jest Stowarzyszenie Klub Mamuśki z siedzibą we Wrocławiu,
ul. Gersona 41/9, KRS: 0000446996, NIP: 898-22-02-671, Regon: 022070590 (dalej zwane: "Organizatorem").
3.
Zabawa prowadzona jest za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook, przy wykorzystaniu fanpage’a Klubu Mamuśki:
https://www.facebook.com/klubmamuski
4.
Zabawa rozpoczyna się w dniu 08.04.2019 r. o godzinie 09:00:00 czasu polskiego i będzie trwać do dnia 08.04.2019 r. do godziny 23.59:59 czasu polskiego.
5.
Regulamin niniejszy określa zasady i warunki udziału w Zabawie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki osób biorących udział w Zabawie.
6.
Udział w Zabawie jest dobrowolny i nieodpłatny.
7.
Prawo do udziału w Zabawie przysługuje wyłącznie osobom spełniającym warunki uczestnictwa określone w Regulaminie (dalej „Uczestnicy”).
8.
Przez przystąpienie do Zabawy Uczestnik akceptuje w całości treść Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki udziału w Zabawie.
9.
Regulamin jest dostępny na stronie internetowej pod adresem
http://www.klubmamuski.pl/index.php/biuro-prasowe


§ 2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W ZABAWIE
1.
Uczestnikiem Zabawy („Uczestnik”) może być każda osoba, która ma zarejestrowane konto na portalu społecznościowym Facebook.
2.
Zadaniem Uczestników jest napisanie w komentarzu do posta konkursowego, który produkt z kolekcji Greno for Kids wybrałby jego maluch i dlaczego oraz zaproszenie do zabawy 2 osób. Każdy Uczestnik może udzielić tylko jednej odpowiedzi.
4.
Nagrodzona zostanie najbardziej kreatywna odpowiedź, wybrana przez komisję konkursową złożoną z zarządu Stowarzyszenia Klubu Mamuśki.
5.
Informacja o zwycięzcy zostanie podana na Facebooku
https://www.facebook.com/klubmamuskiw dniu: 09.04.2019 r., a organizator powiadomi go również w wiadomości prywatnej.

§ 3
NAGRODY
1.    Nagrodzona zostanie 1 osoba, która otrzyma od sponsora –firmy Greno, pościel:
https://greno.pl/produkt/kolorowanka-zwierzaczki/
2.    Informację o zwycięzcy wraz ze wskazanym przez niego adresem dostawy, Organizator przesyła do Sponsora.
3.    W przekazywaniu nagrody Organizator nie uczestniczy i nie ponosi odpowiedzialności za jej przebieg.

§ 4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW ZABAWY
1.
Przystępując do Zabawy i akceptując niniejszy regulamin, Uczestnik akceptuje fakt, iż podane przez niego dane osobowe będą przetwarzane doraźnie przez Organizatora wyłącznie na potrzeby Zabawy (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych z dn. 25 maja 2018 r.)
2.
Dane osobowe Uczestników Zabawy będą przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 25 maja 2018 r. wyłącznie doraźnie w związku z Zabawą, po czym zostaną niezwłocznie, w całości i bezpowrotnie, usunięte.

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie
http://www.klubmamuski.pl/index.php/biuro-prasowe
2.
Właściciel portalu społecznościowego Facebook jest całkowicie zwolniony z odpowiedzialności za przebieg wyżej Zabawy pod nazwą: „Zabawa z Klubem Mamuśki”.
3.
Zabawa nie jest w żaden sposób sponsorowana, wspierana, administrowana oraz stowarzyszona z portalem społecznościowym Facebook.
4.
W sprawach nie przewidzianych w Regulaminie, rozstrzyga Organizator w dobrej wierze, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
5.
Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Zabawy, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku siły wyższej.